Bezpečnostní prvky > Bezpečnostní tiskařské barvy
 

Bezpečnostní tiskařské barvy

 

  Optické bezpečnostní prvky, které jsou rozeznatelné částečně jen za užití technických pomocných prostředků (např. UF- světelného zdroje) nebo jejichž barevný odstín se mění v závislosti na určitých vlivech (teplo, úhel pohledu). Jsou zvláště účinnou ochranou před kopírováním na barevných kopírkách nebo snímacích přístrojích.
   
 
   
- UF- a IČ-tiskové barvy 
  Jedná se o průzračné barvy, které jsou za normálního denního světla neviditelné. Teprve pod ultrafialovým nebo infračerveným světlem jsou tyto prvky viditelné. Při použití obou bezpečnostních systémů jde o to, že je případný padělatel musí nejdříve odhalit a pomocnými technickými prostředky zviditelnit. Zcela vyjímečně vysoké ochrany může být dosaženo naladěním systému barev pouze na určitou vlnovou délku, na kterou pak barvy reagují. Použitím těchto barev pro tisk čárového kódu se otvírají další široké možnosti.
   
- Interferenční tiskové barvy
  Optické jevy, způsobene střídáním barev v závislosti na úhlu pohledu, jsou barevnými kopírkami a snímači reprodukovány zcela chybně.
   
- Barvy reagující na mazací prostředky či rozpustidla
  Tyto barvy nacházejí použití hlavně na podpisových proužcích. Ztěžují manipulování podpisu tím, že při použití zmíněných prostředků podpisový proužek zcela zmizí nebo reaguje změnou barvy.