Za obsah internetové stránky je odpovědná:

Acarta Card Production s.r.o
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3

Telefon: +420 388 301 009

E-Mail: production@acarta.cz
Internet: http://www.acarta.cz

Jednatel: Alois Rackl

Obchodní rejstřík městkého soudu v Praze, odd. C, vložka 126748
IČ: 279 23 142 DIČ: CZ27923142