Personalizace a rozesílka

 

Jméno, foto, zákaznické číslo atd. – čili všechny osobní údaje, mají být umístěny viditelně na kartě nebo na nosiči dat. Podle účelu a použití karty volí Acarta ten nejvhodnější a technologicky optimální postup pro personalizaci průvodních dopisů, konfektionalizaci a obálkování – až k zaslání poštou.
   

Speedjet - vysoce výkonné zařízení pro jednobarevné personalizování karet ve vysokých nákladech.(Denní objem výroby 300.000 Karten)

 

Přenosový tisk - barevné fotky, oboustranná personalizace, kódování čipu

Hlubotisk - dodá kartě hodnotný a poutavý vzhled
Zasilatelské oddělení - spojení karty s príslušným nosičem (dopis či prospekt), jeho personalizace
a odeslání poštou.